• Startsida

Budget - från vanmakt till framgång

Kaarina Kranz talar i sin roll som tf CFO för ExOpen på Ekonomi och Företagsmässan i Kista den 29 september. Kaarina har 19 års erfarenhet av olika typer av branscher och budgetprocesser. Hennes seminarium om performance management kommer visa åhörarna hur de kan driva effektiva budgetprocesser och undvika fallgropar vid budgetering.