• Startsida

MyNumbers lanseras

Kaarina Kranz och Andreas Grünewald demar ExOpens nya molntjänst för redovisningsbyråer - MyNumbers. MyNumbers är ett modernt, webbaserat stöd där kunden på ett enkelt och överskådligt sätt kan presentera och analysera sitt ekonomiska data. Ett uppskattat frukostmöte med många intressanta diskussioner efter demon.