• Erfarenheter

Erfarenheter

Kranzbolagets medarbetare och konsulter har lång och gedigen erfarenhet. Vår vd Kaarina Kranz är sedan 2010 delägare, ekonomichef och styrelseordförande för Repus Ventilation AB (www.repus.se).

Exempel på tidigare uppdrag:  

Interimschef
CFO
Ekonomichef
Marknadschef
Controllerchef
HR-chef

Corporate governance (bolagsstyrning)

Styrelseledamot i ägarledda företag, statliga dotterbolag, branschorganisationer samt ideella föreningar

Företagsförvärv
Due dilligens

Finansiering och tillväxtstrategier

Investeringsbedömningar för produktion och fastigheter
 

Performance management

Processer inom performance management
Åtgärdsprogram för att täppa till intäktsläckage och skenande kostnader
Financial controlling och business controlling
Business reviews
Verksamhetscontrolling inom försäljning, produktion, affärsutveckling, resursstyrning och inköp
 

Verksamhetsutveckling

Produktutveckling webbtjänster inom performance management

Utlandsetablering av försäljningsbolag
Utveckling av styrnings- och uppföljningsmodeller samt implementering av processer och rutiner

Förändringsarbete gällande arbetssätt inom försäljning, kundservice, konsultverksamhet och produktion

Ledningsgruppsarbete för försäljningsdivisioner för genomförandet av prioriterade åtgärdsprogram i syfte att nå plusresultat
Lobbying inom transportsektorn

Projektledning

Integrationsledare
Förändringsledning
Projektledning för flertalet projekt i mångmiljonklassen;

Bolagiseringen av affärsverket SJ

Omorganisationer/omstruktureringar

Implementering av affärssystem SAP, Visma Severa

Utbildning

Processutbildning av 250 medarbetare i SAP R/3

Utbildningar i affärsmodeller, projektmodeller, budgetarbete, ekonomi

Utbildningar i IT-verktyg som SAP, Visma, Visma Severa, MyNumbers, Dynamics AX och Excel


Marknadsföring
Marknadsföringsstrategi för utlandsetablering
Ompositionering av varumärke
Reklam, PR och varumärkesstrategier
Produktion av radioreklam, reklamfilm, hemsidor, företagsprofiler och ljudlogotyper

Kundreferenser

 • Office IT-Partner Stockholm och Södertälje AB
 • Bonhagen AB
 • RSM & Co
 • Credité Consulting AB
 • Pronoxus AB
 • ExOpen Systems Aktiebolag
 • SJ
 • Green Cargo AB
 • Kommunikationsdepartementet
 • Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
 • Ragn-Sells Metall AB
 • Ragn-Sells Miljökonsult AB
 • Ragn-Sells AB
 • Repus Ventilation AB
 • Habia Cable AB
 • Damernas Företagsbyrå
 • Rotary
 • Ladies Circle
 • Tillväxtverket