• Startsida

Välkommen till Kranzbolaget AB

Anlita Kranzbolaget och förbättra er lönsamhet!
 

Vi hjälper er att hitta och täppa till ekonomiskt läckage. Vi bistår er vid företagsförvärv och generationskiften samt i förändringsprocesser och med implementeringar av nya arbetssätt.
Vi följer er genom stora och små projekt - hela vägen mot mål.

Kranzbolaget hyr ut interimschefer, bedriver konsultverksamhet inom generationsskiften, corporate governance (bolagsstyrning), projekt-/förändringsledning, performance management, verksamhetsutveckling samt utbildning.
 

Välkommen att höra av er!

Vänligen

Kaarina Kranz

VD

Senaste nyheter

2014

Kaarina Kranz och Andreas Grünewald demar ExOpens nya molntjänst för redovisningsbyråer - MyNumbers. MyNumbers är ett modernt, webbaserat stöd där kunden på ett enkelt och överskådligt sätt kan presentera och analysera sitt ekonomiska data. Ett uppskattat frukostmöte med många intressanta diskussioner efter demon.

Läs hela inlägget »

Kranzbolaget tar uppdrag inom verksamhetsutveckling och löpande strategiarbete med fokus på tillväxtstrategier. Credité Consulting är en webbaserad redovisningsbyrå under tillväxt som riktar sig till små och medelstora tjänsteföretag inom ekonomi och HR.

Läs hela inlägget »

Kaarina Kranz talar i sin roll som tf CFO för ExOpen på Ekonomi och Företagsmässan i Kista den 29 september. Kaarina har 19 års erfarenhet av olika typer av branscher och budgetprocesser. Hennes seminarium om performance management kommer visa åhörarna hur de kan driva effektiva budgetprocesser och undvika fallgropar vid budgetering.

Läs hela inlägget »

Vår konsult Kaarina Kranz avslutar sitt CFO-uppdrag hos Ragn-Sells Miljökonsult med bravur. Uppdraget att få kontroll på det ekonomiska läget, införa ekonomistyrningsverktyg för målstyrning med KPI:er, rationalisera verksamheten samt vända resultatutvecklingen för konsultverksamheten är genomfört. Turnaround av verksamheten lyckades och resultatet vände från -5,5 mkr 2012 till +1,5 mkr 2013, en resultatförbättring om 7 mkr.

Daniel Doeser, VD för Ragn-Sells Miljökonsult rekommenderar Kaarina på Linked-in: "Kaarina is an excellent CFO!"

Läs hela inlägget »

Kranzbolaget tar uppdrag som finansiell expert inom performance management, kravställare samt stöd till produktägare vid nyutveckling av molntjänst för ExOpen Systems Aktiebolag.

Läs hela inlägget »

2010 förvärvade vi ett företag och resan fram till ett välmående företag har varit kantad av juridiska processer och ekonomiska motgångar. Se vår film om vägen till eget företagande.

Läs hela inlägget »