• Startsida

Välkommen till Kranzbolaget AB

Anlita Kranzbolaget och förbättra er lönsamhet!
 

Vi hjälper er att hitta och täppa till ekonomiskt läckage. Vi bistår er vid företagsförvärv och generationskiften samt i förändringsprocesser och med implementeringar av nya arbetssätt.
Vi följer er genom stora och små projekt - hela vägen mot mål.

Kranzbolaget hyr ut interimschefer, bedriver konsultverksamhet inom generationsskiften, corporate governance (bolagsstyrning), projekt-/förändringsledning, performance management, verksamhetsutveckling samt utbildning.
 

Välkommen att höra av er!

Vänligen

Kaarina Kranz

VD

Senaste nyheter

2014 > 06

Vår konsult Kaarina Kranz avslutar sitt CFO-uppdrag hos Ragn-Sells Miljökonsult med bravur. Uppdraget att få kontroll på det ekonomiska läget, införa ekonomistyrningsverktyg för målstyrning med KPI:er, rationalisera verksamheten samt vända resultatutvecklingen för konsultverksamheten är genomfört. Turnaround av verksamheten lyckades och resultatet vände från -5,5 mkr 2012 till +1,5 mkr 2013, en resultatförbättring om 7 mkr.

Daniel Doeser, VD för Ragn-Sells Miljökonsult rekommenderar Kaarina på Linked-in: "Kaarina is an excellent CFO!"

Läs hela inlägget »