• Startsida

Välkommen till Kranzbolaget AB

Anlita Kranzbolaget och förbättra er lönsamhet!
 

Vi hjälper er att hitta och täppa till ekonomiskt läckage. Vi bistår er vid företagsförvärv och generationskiften samt i förändringsprocesser och med implementeringar av nya arbetssätt.
Vi följer er genom stora och små projekt - hela vägen mot mål.

Kranzbolaget hyr ut interimschefer, bedriver konsultverksamhet inom generationsskiften, corporate governance (bolagsstyrning), projekt-/förändringsledning, performance management, verksamhetsutveckling samt utbildning.
 

Välkommen att höra av er!

Vänligen

Kaarina Kranz

VD

Senaste nyheter

2014 > 09

Kaarina Kranz talar i sin roll som tf CFO för ExOpen på Ekonomi och Företagsmässan i Kista den 29 september. Kaarina har 19 års erfarenhet av olika typer av branscher och budgetprocesser. Hennes seminarium om performance management kommer visa åhörarna hur de kan driva effektiva budgetprocesser och undvika fallgropar vid budgetering.

Läs hela inlägget »