• Startsida

Välkommen till Kranzbolaget AB

Anlita Kranzbolaget och förbättra er lönsamhet!
 

Vi hjälper er att hitta och täppa till ekonomiskt läckage. Vi bistår er vid företagsförvärv och generationskiften samt i förändringsprocesser och med implementeringar av nya arbetssätt.
Vi följer er genom stora och små projekt - hela vägen mot mål.

Kranzbolaget hyr ut interimschefer, bedriver konsultverksamhet inom generationsskiften, corporate governance (bolagsstyrning), projekt-/förändringsledning, performance management, verksamhetsutveckling samt utbildning.
 

Välkommen att höra av er!

Vänligen

Kaarina Kranz

VD

Senaste nyheter

2014 > 12

Kaarina Kranz och Andreas Grünewald demar ExOpens nya molntjänst för redovisningsbyråer - MyNumbers. MyNumbers är ett modernt, webbaserat stöd där kunden på ett enkelt och överskådligt sätt kan presentera och analysera sitt ekonomiska data. Ett uppskattat frukostmöte med många intressanta diskussioner efter demon.

Läs hela inlägget »