• Startsida

Välkommen till Kranzbolaget AB

Anlita Kranzbolaget och förbättra er lönsamhet!
 

Vi hjälper er att hitta och täppa till ekonomiskt läckage. Vi bistår er vid företagsförvärv och generationskiften samt i förändringsprocesser och med implementeringar av nya arbetssätt.
Vi följer er genom stora och små projekt - hela vägen mot mål.

Kranzbolaget hyr ut interimschefer, bedriver konsultverksamhet inom generationsskiften, corporate governance (bolagsstyrning), projekt-/förändringsledning, performance management, verksamhetsutveckling samt utbildning.
 

Välkommen att höra av er!

Vänligen

Kaarina Kranz

VD

Senaste nyheter

2015 > 06

Kaarina Kranz tar uppdrag som Integration Manager och projektleder sammanslagningen av Ragn-Sells Miljökonsult AB och Askengren & Co AB. Det nya företaget blir en av de större renodlade miljökonsultverksamheterna med stärkt ställning i de fyra storstadsregionerna. Sammanslagningen innebär bland annat
att man blir marknadsledande på lagbevakning inom miljö och arbetsmiljö.

Läs hela inlägget »